Door samen nieuwe dingen te doen, ontdekken we onze potentieel

Samen verschillende activiteiten ondernemen

Hoe we dit doen? We organiseren “Vindplekken”. We laten mensen elkaar ontmoeten en met elkaar activiteiten ondernemen, bij voorkeur met maatschappelijke impact of rondom thema’s die leven in de maatschappij. Hiermee verbinden we mensen met verschillende achtergrond en bouwen we samen aan nieuwe vormen van samenwerking en samenleving.

Veerkracht en vertrouwen staan centraal

Door (mentaal, emotioneel en fysiek) in beweging te komen vergroten we jouw veerkracht en kun je iets vinden waarvan je niet wist dat je het zocht. Met als resultaat: nieuwe keuzes en/of richting passend bij wie jij bent en waar je energie van krijgt.

Vanuit het “samen creëren”‘ doe je dus nieuwe inspiratie en ervaring op en vergroten we tegelijkertijd de onderlinge betrokkenheid en samenhang.