“Een plek waar je naar toe gaat om iets (nieuws) te vinden”

Het idee van De Vindplek is geïnspireerd door De Vindhek, o.a. te vinden in het Amstelpark in Amsterdam.

De een zoekt iets, de ander kan helpen “vinden”

Bij de Vindplek draait er om dat iemand iets zoekt (bijvoorbeeld jongeren) en de ander kan helpen dit te “vinden” – met zijn/haar talent, perspectieven en ervaring. De ander kan iedereen zijn, afhankelijk van de vraag: ons netwerk van ondernemers, burgers, gemeente, bedrijfsleven, vrienden of familie.

Alles kan er ontstaan. We gaan samen onderzoeken en leren. De zoek-vraag kan komen vanuit het individu, maar ook het bedrijfsleven of overheid.

Samen creëren

We bieden daarmee een platform voor samenhang en samenwerking. We gaan samen innoveren, creëren en leren: met hoofd, hart en handen. We ontwikkelen en benutten daarmee het potentieel en de diversiteit van de groep.

Hoe doen we dat?
We verzamelen een netwerk van mensen die rondom een thema (bijvoorbeeld geluk, werk, zingeving) vernieuwend aan de slag gaan en iets “laten ontstaan” en iets “gevonden” laten worden. Op een veilige, unieke, speelse en verrassende manier.

Inspiratie voor nieuwe richting

We bieden, vanuit samenwerking met overheid, bedrijfsleven, zelfstandigen, burgers en aangesloten partners een laagdrempelige en vertrouwde Vindplek voor inspiratie en nieuwe richting. Waar alles draait om het ontmoeten, ontdekken, ontwikkelen, samen creëren.

Jij maakt het verschil
We zoeken mensen die verschil voor elkaar willen maken, elkaar helpen groeien en dit doen door zorg te dragen voor een veilige, nieuwsgierige en vertrouwde sfeer die fundamenteel is voor het laten ontstaan van nieuwe vormen van samenwerken en samenleven.