Cultuur & Gedrag

“Iedere Cultuur vertelt een verhaal”

Cultuur is “the way we do things around here” (zo zijn onze manieren), de geschreven en ongeschreven regels van een groep mensen. De manier van belonen, wat gewaardeerd wordt, wat “goed of fout” wordt gevonden, de rituelen, helden, kunst, objecten, symbolen en verhalen. Allemaal elementen van cultuur die een verhaal vertellen.

Een antropologische kijk als spiegel voor organisaties

Door de organisatie waar te nemen vanuit Antropologisch perspectief, kun je meer inzichten krijgen, meer zien, over wat er werkellijk speelt in de organisatie. Omdat je dit doet vanuit een verwonderende blik, met open hart en een open mindset, vanuit nieuwsgierigheid. Antropologie kun je inzetten om naar het hart van de organisatie te kijken. Het is de discipline die onderzoekt hoe mensen culturen vormen en culturen mensen vormen (bron: Jitske Kramer).

Leren van nieuwe inzichten

We hebben diverse onderzoeksmethoden beschikbaar om de bedrijfscultuur zichtbaar te maken. Je kunt ons uitnodigen om cultuur onderzoek te doen waarin we de antropologische vaardigheden inzetten om het gedrag van de mensen te kunnen duiden en begrijpen en te zien wat er afspeelt tussen de mensen, tussen teams of tussen verschillende bedrijfsonderdelen. Met deze inzichten bieden we een spiegel voor de organisatie en gaan we in gesprek over de betekenis hiervan.