Iedereen heeft Potentieel.

We hoeven dit alleen maar “vindbaar” te maken.

Ontmoetingsplekken laten ontstaan

We willen digitale en fysieke ontmoetingsplekken laten ontstaan voor en door mensen in een wijk, stad of regio. De wensen en behoeften van de verschillende doelgroepen staan daarbij centraal.

Door het laten ontstaan van ontmoetingen ontdekken we nieuwe perspectieven, kennis, kunde en talent en maken deze zichtbaar en vindbaar voor anderen.

Diversiteit als kracht

Of het nu gaat om werk, zingeving, geluk of iets nieuws leren, de Vindplek ontmoetingen laten zien dat iedereen potentieel heeft die van waarde is voor anderen.

Hierbij gaan we uit van de kracht van diversiteit en inclusiviteit. Mensen met verschillende achtergronden maken verschil voor elkaar juist omdat ze van elkaar verschillen. Veiligheid, respect en vertrouwen zijn daarbij voor ons belangrijke (voor)waarden voor succesvol samenwerken.